บุคคลทั่วไป
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมประมง


- ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
- ความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- การบันทึกข้อมูล พิมพ์หนังสือราชการ และเอกสารต่างๆ
- การใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และงานสารบรรณ
- การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมประมง
เข้าดูเว็บที่  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมประมง


 

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมประมง

Tags : โหลดแนวข้อสอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมประมง,โหลดแนวข้อสอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมประมง